wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminNiniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2024 roku.

§ 1. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Dariusz Pomorski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakłady Optyczne „OPTILUX” Dariusz Pomorski, ul. Pomorska 34, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5991006063, REGON: 003155298.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.optilux.pl.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności okulary, soczewki, płyny i inne akcesoria związane z ochroną wzroku.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana w formularzu Zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 6. W przypadku sprzedaży Towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy.
 7. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 8. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez :
1. pocztę e-mail (sklep@optilux.pl),
2. telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerami tel. 736 991 449 , 696 918 830 , 664 317 036  (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00)
3. pisemnie listem na adres : Zakłady optyczne Optilux Dariusz Pomorski ,  ul. Pomorska 34   66-400   Gorzów Wielkopolski
4. osobiście w siedzibie Sklepu.

9. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również wysyłki zagraniczne.
11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
12. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu (w tym m. in. uzyskiwania rabatów), Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub mailem na adres sklep@optilux.plmożna składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Finalizuj”
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje email z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego, to Kupujący proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej „spam” lub kontakt z obsługą Sklepu. Aktualny status Zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić także w panelu „Sprawdź stan zamówienia”
 5. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru
 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności
1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 73 2490 0005 0000 4600 7956 8697 (Bank ALIOR), kod banku SWIFT - ALBPPLPW,
​​​​​2. przelewem za pośrednictwem udostępnionych na stronie systemu Optilux.pl systemów płatności elektronicznych,
3. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,
4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub w salonach sprzedaży.

7. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu Zamówień.
8. W przypadku przesyłek zagranicznych, dostępnymi formami płatności są przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy i karta kredytowa.
9. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3  Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
10. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania Zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania Zamówienia. Koszty te doliczane są do każdego Zamówienia i są ponoszone przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego w siedzibie/salonie Sprzedawcy. Koszty przesyłek podane w formularzu dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych.
11. Opłaty za przesyłkę są następujące :
12. Ceny przesyłek za granice Polski zależą od aktualnych cenników firm przewozowych i kurierskich i zostaną każdorazowo uzgodnione z klientem oraz muszą zostac przez klienta zaakceptowane za pomocą e-maila.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 5. Sprzedawca realizuje wysyłkę zamówionych Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu lub w jednym z salonów Sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 6. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 7. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (co nastąpi mailem) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem/za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji Zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 7 dni roboczych. Całkowity termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 21 dni od daty wpływu należności na konto Sprzedawcy lub złożenia Zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności przy odbiorze.
 9. Towar dostarczany jest Kupującemu w terminie od 3 do 21 dni roboczych, licząc od momentu nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
 10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 11. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5. Rękojmia I gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. W ciągu 14 dni licząc od kolejnego dnia po otrzymaniu reklamacji,  poinformujemy o uznaniu, nieuznaniu lub częściowym uznaniu zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: sklep@optilux.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 95 72 77 217 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub osobiście w siedzibie Sklepu.
 5. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 7. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 12. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 13. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Sprzedaż na próbę

 1. W przypadku sprzedaży oprawek okularowych oraz okularów przeciwsłonecznych, aby uniknąć ryzyka złego wyboru, Sprzedawca proponuje Kupującemu zakup 3 (trzech) sztuk na próbę celem zbadania przez Kupującego ich właściwości.
 2. Okres próby wynosi 3 (trzy) dni robocze od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego. W okresie próby Kupujący może wybrać jedną, najbardziej odpowiadającą parę okularów lub oprawek, zaś pozostałe zwrócić Sprzedawcy w pudełku zwrotnym (kurierem, pocztą lub osobiście w siedzibie Sklepu) bez potrzeby podawania przyczyny.
 3. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 4. Pieniądze za niewybrane i zwrócone do Sklepu oprawki lub okulary przeciwsłoneczne Sprzedawca zwraca w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymaniu zwrotnej przesyłki na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym (w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego).
 5. Jeżeli kupujący nie złożył oświadczenia woli (nie odesłał do Sklepu niewybranych okularów lub oprawek) w terminie określonym w ust. 2 uważa się, że uznał wszystkie zakupione oprawki lub okulary przeciwsłoneczne za dobre. Przedmioty sprzedaży stają się w takim przypadku własnością Kupującego.
 6. Ww. regulacje sprzedaży na próbę nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu cywilnego, tj. w szczególności prawa do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.
 7. Szczegółowe informacje o sprzedaży na próbę znajdują się w zakładce „Zakup próbny” na stronie Sklepu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
 7. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.
 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.optilux.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest do pobrania tutaj.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu